Fundacja Pro Omnis została założona w 2009 roku.

Od tej pory działa nieprzerwanie, niosąc wsparcie przede wszystkim osobom zależnym i niesamodzielnym (chorym, zagrożonym wykluczeniem).

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, posiadamy status organizacji OPP (nr KRS 0000348387).

Prowadzimy Dzienne Domy Pobytu dla osób niesamodzielnych w Bydgoszczy i w Toruniu.

Utworzyliśmy świetlicę dla dzieci i młodzieży Klub JARek w Toruniu. Prowadzimy zajęcia dla małych dzieci i ich rodziców. Wspieramy opiekunów w edukacji domowej.

Prowadzimy zajęcia wytchnieniowe dla opiekunów osób zależnych i pacjentów w domu. Ważnym elementem opieki  jest żywienie, dlatego oferujemy kursy kulinarne.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z krótkim materiałem video na temat Fundacji Pro Omnis.