Przelew tradycyjny

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Fundacji, tj.

Fundacja Pro Omnis

ul. Jerzego Rupniewskiego 11

85-796 Bydgoszcz

42 1600 1462 1026 5153 3000 0011 BNP

* w tytule wpłaty podaj swoje imię i nazwisko oraz dopisek „darowizna na realizację celów statutowych Fundacji”.

Płatności elektroniczne

Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem Przelewy24